Kohtla-Järve Gümnaasium

Залог успеха любого начинания в совместной работе!
21 ноября в стенах городского управления г.Кохтла-Ярве состоялась содержательная беседа с представителями Горуправления, руководством гимназии Ахтме, Ярвеской Русской и Ярвеской гимназии г.Кохтла-Ярве, директором новой государственной гимназии. Коллеги обсудили радости и опасения гимназий, а также поделились идеями, как организовать безболезненный и спокойный переход учеников в новую государственную гимназию с 1 сентября 2019 года. Переход учеников требует серьезной предварительной работы со стороны всех участников процесса и, на мой взгляд, залог успеха любого начинания кроется именно в активной совместной работе заинтересованных лиц. Было решено привлечь к процессу создания новой школы учеников, родителей, активных жителей через участие в работе тематических кафе, которые объединяет общая идея «Соберемся вместе, поделимся мыслями и найдем подходящее для всех решение».
В декабре месяце запланированы первые встречи в тематических кафе для учеников 10-11 классов и родителей трех гимназий города, при активном участии руководства гимназий. Дополнительную информацию о времени и месте проведения можно получить в школах и на нашем сайте. На сегодняшний день особенно актуальна тема перехода учеников 10-11 классов в новую гимназию и именно поэтому первые встречи состоятся с представителями этой целевой группы. В марте и апреле 2019 года планируется привлечь к работе тематических кафе также учеников 9-х классов школ города и педагогов.

Koostöös peitub võlu!
21. novembril 2018 toimus Kohtla-Järve Linnavalitsuses väga sisukas vestlus uue riigigümnaasiumi, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi, Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi ja Ahtme Gümnaasiumi juhtkondade ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse haridusspetsialistidega.
Meie ühiseks eesmärgiks oli arutada, kuidas korraldada gümnasistide sujuvat ja rahulikku üleminekut uude gümnaasiumi alates 1.septembrist 2019.
Üleminek nõuab tohutut eeltööd kõikidelt osapooltelt. Arutasime kolleegidega gümnaasiumide rõõmusid ja muresid seoses õppimiskohtade muutmisega. Leppisime kokku, et ainult koostöös peitub võlu ja uue kooli loomisesse ja arengusse tuleb kaasata kõiki huvilisi.
Otsustati, et detsembrikuus alustavad tööd OSALUSKOHVIKUD, kus kohtuvad 10.-11. kl õpilaste rühmad kolmest linna gümnaasiumist. Kutsume osalema ka 10.-11. kl õpilaste vanemaid, kes soovivad ja tunnevad huvi selle protsessi vastu. Osaluskohvikute motoks on „Tuleme kokku, teeme mõttetalgud ja leiame kõigile sobiva lahenduse kõigile“. Plaanis on läbi viia mitu kohtumist nii õpilastele, vanematele kui ka kogukonnale. Info osaluskohvikute toimumisaja ja -koha kohta saad oma kooli juhtkonnalt ja kooli veebilehelt. Hetkel on eriti aktuaalne teema gümnasistide üleminek uude kooli ja alustamegi osaluskohvikuid just 10.-11.kl õpilaste ja nende vanematega. Märtsi- ja aprillikuus 2019 plaanime kaasata osaluskohvikute töösse ka 9.kl õpilasi ja õpetajaid.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist