Talendikonkurss

Kui on huvi, siis väite proovida ennast!TALENDIOTSINGU KONKURSS-FESTIVAL “ANNETEKODA”
Eesti Kultuuri Koda koos Muusikute fondiga PLMF algatab üleriigilise laiapõhjalise
talendiotsingu konkurss-festivali
"Annetekoda", mille eesmärgiks on anda võimalus kõigile Eesti inimestele esitleda oma
erinevaid andeid (rahvakunstid, käsitöö, sport, leiutamine, muusika, kunst, tants, luule jm).
Projekt on suunatud inimestele ilma vanusepiiranguta, nii neile, kes juba tegutsevad mõnes
valdkonnas kui neile, kes pole saanud erinevatel põhjustel siiani oma annet esitleda või
avastada. Konkursi eelvoorud toimuvad üleriigiliselt 10-15 kultuurikeskuses, millele
järgneb finaal Tallinnas. Festivali järgselt leiab Koda koos partneritega avastatud
väljapaistvatele annetele arenguks erinevaid võimalusi - edasiõppimine/täiendamine nii
Eestis kui välisriikides stipendiumite ja toetuste abil; professionaalsete juhendajate
suunamine kohalikku rahvamajja või kooli, ande arengu mõjutamiseks jne. “Annetekoda”
on mõeldud toimuma igal aastal.
Andekate inimeste üles leidmine on vajalik meie laiapõhjalise kultuuriruumi rikastamiseks
selle kõige laiemas tähenduses. Festival aitab suunata rohkem inimesi tegelema aladega,
mis on neile südamelähedased ja realiseerida inimeste potentsiaali. Tänu oma ande
avastamisele suudab inimene elada õnnelikult kooskõlas iseendaga. Arendades oma annet
suudab inimene saavutatud oskusi anda edasi ka järgmistele põlvkondadele - sel viisil
tekib järjepidevus, mis on Eesti riigi rahvaarvu arvesse võttes väga oluline!
KONKURSS-FESTIVALI STATUUT:
Osaleda võivad:
- inimesed üksikesinejatest kollektiivideni, kes tunnevad endas soovi esitleda oma annet
laval laiemale publikule;
- konkursil osalemiseks on vajalik esitada maakondlikule rahvamajale soovitavalt 1-3
minutiline videomaterjal, pidades silmas laval esitamist (lubatud ka mobiiltelefoni
variant);
- maakondlik rahvamaja kogub avaldused, süstematiseerib esinejad valdkondade kaupa
ning saadab kõik materjalid edasi Eesti Kultuuri Koja hindamiskomisjonile;
- suve jooksul toimuvad üleriigiliselt 10-15-nes maakondlikus kultuurikeskuses publikuga
eelvoorud;
- partner kultuurikeskus tagab eelvoorude toimumiseks esinemise koha koos vajaliku
tehnikaga ning aitab kaasa eelreklaamile;
- eelvoorudes esinejaid hindab žürii, kuhu kuuluvad Eesti Kultuuri Koja poolt väljavalitud
esindajad ning vastava maakonna kultuurimaja esindaja. Eelvoorude žürii koosneb
minimaalselt 7 liikmest, kes teeb lõpliku valiku finaalis osalejateks, kuni 5 etteastet;
- eelvoorudest edasipääsenud esinevad finaalis Tallinnas esinduslikus kontserdipaigas
2019. aasta sügisel;
- finaalis esinejaid hindab vähemalt kümnest liikmest koosnev rahvusvaheline žürii;
- esimesed viis žürii poolt välja valitud talenti saavad rahalise auhinna. Avalikul
finaalkontserdil antakse välja ka publiku lemmiku preemia (telefonihääletuse toimumisel
rahva lemmiku preemia). Perspektiivikatele talentidele organiseeritakse enesetäiendamise
võimalusi.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist